Welkom bij Prins Dries, onze warme basisschool in Antwerpen centrum. Vanuit kunst en cultuur doen onze kinderen algemene kennis op en ontplooien ze hun talenten. Wil je kind ballet leren? Dan kan het vanaf het derde leerjaar professionele balletlessen volgen als het slaagt voor een auditie.

Mooi gebouw, veel sfeer 

Onze school ligt in de oude stad en ademt sfeer en gezelligheid uit. De kleuters zitten in een apart gebouw en kunnen klimmen en klauteren op hun speelplaats. De kinderen van de lagere school hebben een herenhuis met een prachtige binnenkoer. Op hun speelplaats verzorgen ze kippen en spelen ze in de boomhut of de bouwhoek.  

Aandacht voor kunst en lezen  

In onze lessen rekenen, taal en wereldoriëntatie zit vaak kunst of cultuur verwerkt. We baseren ons op een boek, doen een culturele uitstap waar we rekenvaardigheden aan koppelen … Maar vergis je niet: elk kind en elk talent heeft zijn plaats in onze school. Is je dochter creatief? Fijn. Kan je zoon geweldig rekenen? Even goed. Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn.  

We hechten veel belang aan dagelijks lezen. De leerlingen kiezen zelf boeken, wat hun interesse vergroot. Door zich echt in de teksten te verdiepen, versterken ze hun technisch en begrijpend lezen. De kleuters bereiden we voor op lezen via begrijpend luisteren.  

PrinsDries_speelplaats

Kunst binnen en buiten de school 

Onze kinderen werken doorlopend aan hun muzische vaardigheden. In de kleuterschool bereiden ze elk jaar een ‘kids on stage' voor, een toonmoment voor de ouders. In de lagere school treden de leerlingen op tijdens onze ‘sluiting’ voor elke schoolvakantie. Dat kan een tentoonstelling zijn, workshops of een optreden met muziek, zang en dans. Is je kind niet zo’n performer? Dan kan het affiches ontwerpen, foto’s trekken, filmen … Onze kinderen zijn echt gewend om hun talenten te tonen, op en naast het podium. Dat geeft hen zelfvertrouwen en doet hen openbloeien.  

 

PrinsDries_toneelschool

Regelmatig gaan we op uitstap naar musea, theater, cinema en concerten. We werken samen met het deeltijds kunstonderwijs, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en de Koninklijke Balletschool. Na school kan je kind zingen in ons koor, musiceren in het Orffensemble of deelnemen aan de woordklas. We geven ook tekenlessen, yoga, Bollywood dancing en breakdance. 

Openheid en respect 

In onze school hangt een familiale, open sfeer. Iedereen hoort erbij: jij, je kind, de leraren en de directie. We vinden respect uiterst belangrijk. Vanaf de kleuterklas leren we kinderen naar elkaar luisteren, hun gevoelens verwoorden, praten over conflicten. Ze kunnen ook spreken over minder fijne gevoelens. Daarnaast leren we hen stop zeggen. Leerlingen mogen veel op onze school, maar wel binnen bepaalde grenzen. Samen met de ouders en kinderen stellen we heldere afspraken op.  

De leraren zijn warm en betrokken. We bieden zorg in de klas, geholpen door zorgondersteuners. Loopt het bij een kind moeilijk? Dan kijken we niet alleen naar het gedrag, maar ook naar wat het kind nodig heeft. We communiceren daar open over met de ouders. We besteden veel aandacht aan de overstap van de kleuters naar het eerste leerjaar. Dat verloopt vlot, dankzij de goede communicatie tussen de leraren van de kleuters en de lagere school. 

Sociale kinderen met een open blik 

We willen dat onze leerlingen ook als persoon groeien. We moedigen hen aan om hun mening te vertellen en initiatief te nemen. In onze kinderraad leren ze compromissen sluiten. Doordat er op onze school veel verschillen zijn in origine en sociale afkomst, vinden ze diversiteit heel gewoon.  

Naast cultuurhuizen bezoeken we de kinderboerderij, het speelbos, doen we activiteiten met de bewoners van het rusthuis, organiseren we projecten rond ecologie … Zo leren onze kinderen de stad en de samenleving kennen. Tegelijk leren ze zich veilig bewegen in het verkeer. Bij Prins Dries worden kinderen mondig en sociaal en krijgen ze een open blik op de wereld. 

PrinsDries_balletschoolbank