De geschiedenis van basisschool Prins Dries is deels verbonden met de historie van het KBA, de Koninklijke Balletschool Antwerpen.

In 1904 werd de schoolpoort voor de eerste keer opengezet op Prins Dries. Een oude patriciërswoning werd gebruikt als school. De Lagere Hoofdschool nr. 2 werd aldus opgericht in een voormalig herenhuis. In september 1904 konden de lokalen nog niet onmiddellijk gebruikt worden en werd de school voor drie maanden ondergebracht in de Nijverheidsschool in de Paardenmarkt.  Na het Nieuwjaarsverlof werden de lokalen in de Prinsstraat definitief in gebruik genomen.

Er waren zeven klassen en acht onderwijzers in 1904. 

Enkele jaren later in 1922 telde de school twaalf klassen, twee tekenzalen, een fysiekzaal (dat ook dienst deed als muzieklokaal) en een turnzaal.  
Het personeel was ondertussen aangegroeid tot vijftien leden.
Bij de start van het schooljaar 1922-23 werd de school omgedoopt tot de vierde graad jongensschool nr. 2.

In 1924 werd de vierde graad overgebracht naar de Paardenmarkt en verhuisde de Meisjesschool nr. 10 van Paardenmarkt 87 naar de Prinsstraat.
Naast het huisnummer 26 was er een doorgang die de Prinsstraat met de Keizerstraat verbond.  Zowel de Lagere Hoofdschool van de Prinsstraat als de Kindertuin nr. 8 in de Keizerstraat hadden toegang tot deze doorgang via een poortje. 

De ‘Balletschool van de Koninklijke Vlaamse Opera’, werd opgericht in 1951 door Jeanne Brabants. Sinds 1961 werd de balletschool onderdeel van het Stedelijk Onderwijs aangezien er naast balletlessen ook algemeen vormende lessen werden gegeven. In de eerste decennia werd er vooral lesgegeven aan oudere leerlingen. Dit veranderde in 1964. Leerlingen van 12 tot 15 jaar kregen les van Jos Brabants. Jeanne Brabants nam de oudere leerlingen voor haar rekening en Annie Brabants gaf de leerlingen van 8 tot 12 jaar les op de Prinsstraat. De voorbereidende balletopleiding op Prins Dries was geboren.

De schoolnaam werd in 1964 nog eens veranderd naar gemengde school nr. 2 (SILO 2). Deze school werd ook wel SILO-ballet genoemd omwille van de balletafdeling.

In 1966 werd de oorlogsschade hersteld en vonden er schilderwerken plaats.

SILO 2 werd Stedelijke Basisschool Prinsstraat en later werd dit 't Prinske.

De balletopleiding bestaat ondertussen al 50 jaar.

 

Later kreeg onze school een tweede kleuterschool onder haar hoede, de kleuterschool op Dries 11.
In het schooljaar  2009-2010 is de kleuterschool Keizerstraat verhuisd naar kleuterschool Dries. Dit om een volwaardige kleuterschool op te richten. De lagere school moest hierdoor uitbreiden.

In 2012 werd de schoolnaam 't Prinske vervangen door Prins Dries.

Sinds 2012 kan onze balletopleiding (zoals ook die van de Koninklijke Balletschool Antwerpen) de hoge bescherming genieten van hare majesteit Koningin Mathilde.