Maak jij je zorgen over de schoolse of algemene ontwikkeling van je kind? Spreek dan in eerste instantie de klasleerkracht van je kind even aan. Zij zorgen voor de eerste hulp in de klas.

Indien nodig kan je natuurlijk ook altijd een afspraak maken met de zorgcoördinator of met de CLB-medewerker van de school. Zij ondersteunen de leerkrachten en de ouders bij de extra zorg van je kind.
 

Elk kind heeft andere noden
Leren is meer dan alleen naar school gaan en tijd in de klas doorbrengen.  Elk kind komt de school binnen met zijn eigen rugzakje: thuissituatie, cultuur, speciale noden of zorgen, …  Er wordt vandaag veel verwacht van onze kinderen op school en in de maatschappij.  Het is dan ook de taak van de school om de beschikbare onderwijstijd zo efficiënt mogelijk aan te wenden zodat kinderen alle kansen en tijd krijgen om hun ontwikkeling en hun leren vorm te geven.  Kinderen moeten zich ook goed in hun vel voelen op school.  Dat is immers een basisvoorwaarde om tot leren te kunnen komen.

Een zorgbeleid op maat
We willen als school tegemoet komen aan de individuele  verschillen en noden van elke leerling. We willen gelijke onderwijskansen garanderen  aan elk kind. Zo moet een kind met een leerstoornis of  beperking evenveel  kansen en ondersteuning krijgen als een kind dat nood heeft aan moeilijkere leerstof. Ook kinderen die niet goed in hun vel zitten mogen niet vergeten worden. Om  deze zorg op maat te kunnen realiseren werkt de school een zorgbeleid uit.  De zorgcoördinator geeft samen met de directie en het leerkrachtenteam het zorgbeleid van de school vorm.  We werken hiervoor ook nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Belangrijk dat ouders mee betrokken zijn
Daarnaast vinden we het belangrijk dat je als ouder nauw betrokken wordt in het leerproces van je kind.  We wensen dan ook transparant en constructief met jou samen aan de schoolse loopbaan van je kind te werken.

De zorgcoördinator

De zorgcoördinator ondersteunt de klasleerkracht bij zorgvragen op klasniveau of op leerlingenniveau door onder andere observaties, suggesties over de manier van aanpak in de klas, straffen en belonen, klasinrichting, materialengebruik,…

De zorgcoördinator organiseert structureel zorgoverleg. Dit drie maal per jaar met de leerkracht en drie maal per jaar met de CLB medewerker van de school (tijdens het MDO).  Dit kan leiden tot aanpassing van het onderwijsaanbod.

De zorgcoördinator is ook de vertrouwenspersoon van de school.  In de lagere school kunnen leerlingen die met zorgen of problemen zitten bij haar terecht voor een gesprek.

De zorgcoördinator bij Prins Dries is juf Ann.
Je kan haar telefonisch bereiken of via mail.

Kleuterschool
T 03 432 92 40

Lagere school
T 03 298 27 00

De zorgondersteuner of SES-leerkracht

De zorgondersteuner biedt ondersteuning op allerlei gebieden.
SES staat voor Socio-economische status.
De zorgondersteuner werkt het SES-beleidsplan van de school uit en coördineert de opvolging ervan.  
Zij ondersteunt de leerkracht in de klas met bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe werkvormen, het begeleiden van kinderen in kleine groepen in de klas…
Ze werkt diverse projecten uit zoals de samenwerking 3e kleuterklas met het 1e leerjaar, de overgang naar het eerste leerjaar …

De zorgondersteuner bij Prins Dries voor de kleuterschool is juf Mandy.
Je kan haar telefonisch bereiken van dinsdag tot vrijdag (T 03 432 92 40) of via mail.

De zorgondersteuner bij Prins Dries voor de lagere school is juf Gwen.
Je kan haar telefonisch bereiken van maandag tot woensdag (T 03 298 27 00) of via mail.

De Netwerk Ondersteuners Antwerpen (NOA)

De Netwerk Ondersteuners Antwerpen (NOA) is een openbaar ondersteuningsnetwerk dat ondersteuning biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten. NOA De Leerexpert is een regionale afdeling die leerlingen die aangemeld zijn voor ondersteuning op jouw school ondersteunt.
De ondersteuningsbegeleiders voor Prins Dries zijn Karlijn Verberckmoes en Eline Castelyns.

Contact
NOA De Leerexpert
Frankrijklei 71-73
2000 Antwerpen 
ondersteuningsnetwerk@leerexpert.be 

 

Het Stedelijk CLB Antwerpen is ondermeer verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen van Stedelijk Onderwijs Antwerpen.

Het CLB-anker voor Prins Dries is Chloë Jacobs. Je kan haar contacteren via mail.